แชท 24 ชั่วโมง

แลก uDiamond เป็นเครดิต

คงเหลือ 0.00 uDiamond

ขั้นตอนการแลก uDiamond เป็นเครดิต

  • เลือกจำนวนเครดิตที่ท่านต้องการแลก ระบบจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา เพื่อให้ท่านยืนยันในขั้นแรก
  • หากต้องการแลก uDiamond เป็นเครดิต ให้ท่านเลือก ยืนยัน ระบบจะทำการแลกเปลี่ยน uDiamond เป็นเครดิตให้ท่าน
  • หากการแลกเปลี่ยนสำเร็จ จะปรากฏ หน้าต่างขึ้นมาว่า แลกเปลี่ยนสำเร็จ
  • หากพบปัญหาในการแลกเครดิต ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่